Startsida

Galleri

Filmklipp

Biografi

Kontakt

Projekt  

     
 

Om Joachim Werth


Lundabon Joachim Werth har varit verksam konstnär i åtta år och har under hela denna tid haft ull som bas för sitt konstnärskap. När han nu för första gången ställer ut i större sammanhang är det med färggranna, ofta väldigt omfattande objekt, vilka enklast liknas vid ”mattor”.

Werth skapar sina verk med en teknik han själv uppfunnit och utvecklat över en period av flera år, en teknik som möjliggör objekt av omfattande storlek. Ett nytt verk tar ofta sin början i en lust att pröva en ny teknik – verkets utseende är sålunda inte fastställt från början, utan är en process som sker under resans gång.

Ett större objekt kan ta upp till två månader i anspråk att färdigställa. I initialfasen arbetar Werth primärt med den teknik han önskar använda sig av och betraktar under denna fas själv sina objekt enbart som ”mattor” – det är först när den nya tekniken motsvarar hans krav som han anser att en förändring sker och objekten därefter går att betrakta som konst. Han anser emellertid själv inte att hans verk bör betraktas i syfte att finna djupare innebörder – för egen del har han som enda syfte att sprida glädje och en positiv känsla.

Objekten utgör också en del av ett större projekt som Werth hoppas realisera under kommande år. Projektet, som går under arbetsnamnet ”Sagor”, ser verken som illustrationer till berättelser skrivna av Joachim Werth och tar också diverse ljud-, ljus- och dofteffekter i anspråk.

Civilt arbetar Joachim Werth sedan tio år inom vården av ungdomar med tungt narkotikamissbruk. Han driver också ett mindre privat importföretag.

 

 
   
   
   
   
   
     
 

 
  © Ullkonst.se 2005